Waarom Gerechtsdeskundige.net?

Na onderzoek blijken er wel wat belangenorganisaties te zijn voor de deskundige. Welke is nu de juiste? Hierop krijg je op deze site geen antwoord. Het is enkel de bedoeling van gerechtsdeskundige.net om alle organisaties in kaart te brengen. We zullen proberen u de weg te wijzen in het doolhof.

-> Home
-> Meer info
-> Forum
-> Bibliotheek


GDPR (General Data Protection Regulation.)

Vanaf 25 mei 2018 gaat de GDPR of AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in voegen. In deze wetgeving worden de persoonsgegevens van ieder van ons nog beter beschermd. Hierdoor zijn extra maatregelen nodig om wettelijk aan deze vereisten te voldoen. Om deze reden is het niet meer mogelijk om gratis de lijst zoals hij nu beschikbaar is op deze website te onderhouden. Daarom wordt deze offline gehaald. Uiteraard kunt u nog steeds uw gegevens kenbaar maken. Wij verwijzen hiervoor naar de verschillende beroepsverenigingen zoals bijvoorbeeld KGSO en andere afhankelijk van uw sector.

KGSO website


Nationaal register voor gerechtsdeskundigen.

De nieuwe wet in verband met de oprichting voor een nationaal register voor gerechtsdeskundige treedt in werking vanaf 01/12/2016. Samengevat komt het er op neer dat de gerechtsdeskundigen zich moeten registreren en aan volgende voorwaarden moeten voldoen:

U bent een natuurlijk persoon (geen rechtspersoon).
U bent ten minste 21 jaar oud (dit geldt enkel voor de beŽdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken).
U bent onderdaan of inwoner van een EU-lidstaat.
U hebt geen veroordeling tot correctionele of criminele straf opgelopen.
U beschikt over de nodige beroepsbekwaamheid en juridische kennis.
Als gerechtsdeskundige beschikt u over toepasselijke relevante ervaring.
U hebt de eed afgelegd.

Voor het tijdelijk register kan de registratie vanaf 25/11/2016 voor het definitief register vanaf maart 2017.
Meer info over de registratie
U vindt de procedure ook in onze bibliotheek.
Bron: justitie.belgium.be

Jaarlijks onderhoud van de lijsten.

Naar jaarlijkse gewoonte hebben wij een mail gestuurd naar onze actieve leden om te laten bevestigen dat men nog steeds actief is als deskundige. Indien u deze mail niet heeft gekregen is uw mailadres niet meer correct. Gelieve met ons contact op te nemen. Wij wensen via deze weg onze op rust gestelde en overleden collega's hartelijk te bedanken voor hun jarenlange inzet.
Bron: www.gerechtsdeskundige.net

Een (gerechts)deskundige nodig?.

Bent U op zoek naar een deskundige in een specifiek vakgebied, of wenst U gewoon deskundige bijstand? U kunt ons steeds contacteren via de knop Meer info en ons uw vraag overmaken. Wij zullen deze doorsturen naar onze actieve leden en U berichten. Zo krijgt u een aantal deskundigen die U dan kan contacteren.
Bron: www.gerechtsdeskundige.net

Wet tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beŽdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken

Deze wet bepaalt de modaliteiten voor een gerechtsdeskundige om opgenomen te worden in het nationaal register. Wij raden iedereen aan om deze wet eventjes grondig door te nemen aangezien er impact is naar het eindverslag toe.
De wet integraal
Bron: www.ejustice.just.fgov.be

Cassatie arrest AR C.11.0018: Tegenspraak in het deskundigenonderzoek.

02 November 2012. - Cassatie

Deze uitspraak verduidelijkt het beginsel van tegenspraak tijdens het deskundigenonderzoek. Het geeft ook aan hoe er moet worden omgegaan met documenten die bedrijfsgeheimen bevatten.

Verduidelijking tegenspraak
Bron: Hof van cassatie

Nieuw wetsvoorstel: invoeging van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen.

01 Juni 2011. - ingediend door mevrouw Sonja Becq c.s.

Met dit wetsvoorstel willen de indieners een nationaal register voor gerechtsdeskundigen oprichten. Enkel wie opgenomen is in dit register, is gemachtigd om de titel van gerechtsdeskundige te voeren en is bevoegd om opdrachten als gerechtsdeskundige te aanvaarden en uit te voeren.

Volledig wetsvoorstel
Bron: www.dekamer.be

Het gerechtelijk deskundigenonderzoek in 360į.

04 Mei 2011. - Karel de Grote-Hogeschool

Het seminarie gaat nader in op de voornaamste wijzigingen van het gerechtelijk deskundigenonderzoek na de wettelijke hervormingen van 2007 en 2009 en geeft toelichting bij de manier waarop de magistratuur en de deskundigen deze hervormingen in de praktijk ervaren.

Cursus content
Bron: Marijke Melis

Nieuwe wet: Wijziging van het gerechtelijk wetboek.

30 DECEMBER 2009. - Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (II)

Hieronder vindt U de gegevens van de nieuwe wet in verband met het deskundigenonderzoek. Deze wet is verschenen in het staatsblad en is dus van toepassing.
We raden elke deskundige aan om deze wet door te nemen. Eventuele reacties zijn altijd welkom via de site.

Publicatie staatsblad
Bron: Advocaat G. Verreyt en Het Belgisch staatsblad.

Nieuwe wet: Wijziging van het gerechtelijk wetboek.

15 MEI 2007. ó Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het deskundigenonderzoek en tot herstel van artikel 509quater van het Strafwetboek, bl. 43898.

Hieronder vindt U de gegevens van de nieuwe wet in verband met het deskundigenonderzoek. Deze wet is verschenen in het staatsblad en is dus van toepassing.
We raden elke deskundige aan om deze wet door te nemen. Eventuele reacties zijn altijd welkom via de site.

Publicatie staatsblad
Aanpassing wet Deskundigenonderzoek
Bron: Serge van Ginderachter en Het Belgisch staatsblad.

Federale overheidsdienst sociale zekerheid: Publicatie 2005-01-31

Bericht. - Koninklijk besluit van 14 november 2003 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechter (Belgisch Staatsblad van 28 november 2003, Ed. 3) Indexatie van de bedragen op 1 januari 2005.

Hieronder vindt U de gegevens van de nieuwe wet in verband met het deskundigenonderzoek. Deze wet is verschenen in het staatsblad en is dus van toepassing.
We raden elke deskundige aan om deze wet door te nemen. Eventuele reacties zijn altijd welkom via de site.

Publicatie staatsblad
Bron: Advocaat G. Verreyt en Het Belgisch staatsblad.
zijn van toepassing voor de expertises waarvan het definitief verslag neergelegd wordt vanaf 1 januari 2005.

Gerechtsdeskundige
->Opdracht
->Eigenschappen
gerecht
->Gerechtelijk Wetboek
->Bemiddelling - Mediation