Wat vindt u van deze stelling?

Uw mening is voor ons nog altijd het belangrijkste. Wat vindt u van de onderstaande stelling. Denk eventjes goed na en vul uw reactie in. Deze zal direct online verschijnen. (*)

-> Home
-> Meer info
-> Forum
-> Bibliotheek
VerantwoordelijkeReacties
Christoph RutsDe kennis van de deskundige in zijn vakgebied is meestal onvoldoende!
AnoniemDaar ik individueel werk, zonder enige binding, dan het behoud van mijn totale onafhankelijkheid, zal ik vermoedelijk een zeer extreem standpunt innemen. Het zou niet kunnen en mogen dat een deskundige niet vakkundig zou zijn. wat wel mogelijk is, niet alleen mogelijk maar zich regelmatig voordoet, is het feit dat de deskundige niet alles weet. Volgens mij is dit geen oneer, maar vraagt hulp, die de rechter in de opdracht systematisch invoert. Wat mij stoort is dan de opmerking te horen Wij kunnen bv die hoogleraar niet vragen omdat hij geen gerechtelijk inzicht heeft. Dit is volledig verkeerd. Het aanvullend advies dient louter VAKKUNDIG te zijn. De aangestelde expert dient het verkregen rapport volledig neutraal te analyseren en zijn standpunt te formuleren. Het mag en kan niet dat de deskundige zou verklaren: "Gezien ik in deze materie onvoldoende of niet op de hoogte ben, neem ik het advies van de bijgeroepen specialisten "klakkeloos" over. In dit geval dient de expert zich terug te trekken. Het is ook mogelijk dat de expert dient te adviseren dat hij/zij onvoldoende "feitengegevens" heeft om een duidelijk gemotiveerd advies te geven. Dan dient, volgens mij, de deskundige te specifieren waarom zijn antwoord onvoldoende is. De rechter dient te beslissen wat verder moet gebeuren. NB Ik maak gebruik van uw programma om te reageren omdat er naar gevraagd wordt. Of deze reactie dient verspreid te worden is voor mij helemaal niet nodig. Gij kunt er gebruik van maken indien u dat nuttig vindt. Ik hou er niet aan dat mijn naam wordt vermeld, doch neem wel de verantwoordelijkheid van mijn eigen gedachten. Het zou verkeerd zijn mijn reacties te beschouwen en zeker te gebruiken als publiciteit. Het liefst vanal verkies ik naamloos te blijven. reacties voor publiciteit
dokter lambrechteender wie een expertiseopdracht geven is niet bevorderlijk voor de kwaliteit van de expertisen in het algemeen. als men put uit de lijst van de rug-opgeleiden en gepromoveerden zit men al een stap in de goede richting. als men de bigeschoolde experten dan behoorlijk honoreert zijn wij al een hele stap verder!!!
Mening toevoegen
(*) Mogen we wel vragen om in uw reactie een beleefde maar correcte toon te gebruiken. De webmaster van gerechtsdeskundige.net zal beledigende of racistische reactie verwijderen van het forum. Dit wil niet zeggen dat u geen kritiek mag geven. Dit kan als het op een beleefde manier gebeurd. Dank u.