Wat vindt u van deze stelling?

Uw mening is voor ons nog altijd het belangrijkste. Wat vindt u van de onderstaande stelling. Denk eventjes goed na en vul uw reactie in. Deze zal direct online verschijnen. (*)

-> Home
-> Meer info
-> Forum
-> Bibliotheek
VerantwoordelijkeReacties
Christoph RutsHet bestaan van lijsten bij de rechtbank is een goede zaak!
bauwens albertdergelijke lijsten zijn een handig instrument voor de rechtbanken beter zou zijn dat er een algemeen te raadplegen bestand bestaat met geactualiseerde en beschikbare deskundigen met duidelijke weergave van specialisatie en oblectieve parameters. de rechter zou vooraf de deskundige kunnen raadplegen (werkdruk) zodat de werkzaamheden vlugger en tegen een juiste vergoeding verlopen
dokter lambrechtvolledig akkoord. een nationale lijst lijkt mij handiger dan individuele lijsten per rechtank afzonderlijk!! voor een goed gefundeerde expertise mag de eiser en verweerder al een eindje rijden of zich ocer een grotere afstand verplaatsen !!!!!!
Mening toevoegen
(*) Mogen we wel vragen om in uw reactie een beleefde maar correcte toon te gebruiken. De webmaster van gerechtsdeskundige.net zal beledigende of racistische reactie verwijderen van het forum. Dit wil niet zeggen dat u geen kritiek mag geven. Dit kan als het op een beleefde manier gebeurd. Dank u.