Het Gerechtelijk wetboek.

Hieronder zijn de wetteksten van het gerechtelijk wetboek opgenomen die betrekking hebben op het deskundigenonderzoek en de arbitrage.

-> Home
-> Meer info
-> Forum
-> Bibliotheek


Nieuwe wet: Wijziging van het gerechtelijk wetboek.

15 MEI 2007. ó Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het deskundigenonderzoek en tot herstel van artikel 509quater van het Strafwetboek, bl. 43898.

Hieronder vindt U de gegevens van de nieuwe wet in verband met het deskundigenonderzoek. Deze wet is verschenen in het staatsblad en is dus van toepassing.
We raden elke deskundige aan om deze wet door te nemen. Eventuele reacties zijn altijd welkom via de site.

Publicatie staatsblad
Aanpassing wet Deskundigenonderzoek

Gerechtsdeskundige
->Opdracht
->Eigenschappen
gerecht
->Gerechtelijk Wetboek
->Bemiddelling - Mediation