Wat is de opdracht van de deskundige?

Het gerechtelijk wetboek is hier duidelijk over. Art. 962 zegt:"De rechter kan, ter oplossing van een voor hem gebracht geschil of ingeval een geschil werkelijk en dadelijk dreigt te ontstaan, deskundigen gelasten vaststellingen te doen of een technisch advies te geven."

-> Home
-> Meer info
-> Forum
-> Bibliotheek
Gerechtsdeskundige is een tijdelijk begrip.

Niemand mag zich eigenlijk gerechtsdeskundige noemen wanneer hij niet in functie is. We spreken enkel van een gerechtsdeskundige indien deze is aangesteld door de rechtbank om een bepaalde expertise uit te voeren. Men is dus eigenlijk enkel gerechtsdeskundige in het kader van deze expertise. Daarom zullen we overal de naam deskundige gebruiken.
Men kan namelijk deskundig zijn in een bepaald vakgebied. De koppeling met het gerecht bestaat dan niet.

Gerechtsdeskundige
->Opdracht
->Eigenschappen
gerecht
->Gerechtelijk Wetboek
->Bemiddelling - Mediation