Wat is de opdracht van de deskundige?

Het gerechtelijk wetboek is hier duidelijk over. Art. 962 zegt:"De rechter kan, ter oplossing van een voor hem gebracht geschil of ingeval een geschil werkelijk en dadelijk dreigt te ontstaan, deskundigen gelasten vaststellingen te doen of een technisch advies te geven."

-> Home
-> Meer info
-> Forum
-> Bibliotheek
Technische vaststellingen.

De vaststellingen in een rechtzaak zijn zeer belangrijk omdat ze later zullen gebruikt worden als een van de bewijsmaterialen. Daarom moeten deze vaststellingen correct en volledig gebeuren. Hiervoor kan de rechter een deskundige aanstellen omdat deze persoon het best geplaatst is om de exacte en volledige gegevens te verzamelen.

Technische advies.

Wanneer de vaststellingen zijn gebeurd, is het ook belangrijk dat de deskundige deze vaststellingen kan interpreteren en een technisch advies kan formuleren aan de rechter. Hij moet in zijn verslag de rechter en de partijen, in een niet te teschnische taal, het probleem en de oplossing ervan uitleggen. De deskudnige geeft een technisch correct advies in een verstaanbare taal voor mensen die geen specialisten zijn in dit vakgebied.

Gerechtsdeskundige
->Opdracht
->Eigenschappen
gerecht
->Gerechtelijk Wetboek
->Bemiddelling - Mediation
Een voorbeeld: Een personenlift in een ziekenhuis begeeft het door een kabelbreuk. De lift komt vast te hangen in de koker en door de warmteontwikkeling op de geleiders van de lift zijn deze beschadigd. Dit geschil wordt voor de rechtbank gebracht en de rechter stelt een deskundige aan om de vaststellingen van het ongeluk te doen. Wegens de hoogdringendheid is het zeer belangrijk dat de lift terug kan werken om de zieken te kunnen vervoeren. Wanneer de vaststellingen gedaan zijn kan de lift herstelt worden. Na de herstelling zijn er geen gegevens meer beschikbaar dus is het enorm belangrijk dat de vaststellingen van de deskundige correct en volledig zijn. Het zal in de verdere procesvoering de enigste informatie zijn waar men kan op terugvallen. Deze informatie wordt dan door de deskundige verwerkt in zijn verslag. In deze tekst legt hij het probleem uit en geeft de reden aan waarom dit ongeluk op technisch vlak is ontstaan. Hij spreekt zich nooit uit over schuld en onschuld op juridsch vlak.